..."Talent Elżbiety Bilickiej to nie tylko wysokie umiejętności pianistyczne, wyobraźnia i inteligencja muzyczna - zawiera się on przede wszystkim w harmonijnym łączeniu tych elementów. Piękno kreacji tej młodej artystki powstaje z organicznego łączenia myśli i emocji."

prof. Katarzyna Popowa- Zydroń

..."Elżbieta Bilicka is a very talented pianist. She is a brilliant virtuoso, an emotional and subtle musician. Her repertoire is vast and diverse and it covers music of different periods and styles. I’m sure that her performance will raise the interest of the professionals of the musical world."

Alberto Nosè

PL
 

Elżbieta Bilicka urodziła się w Słupsku. W 2011 ukończyła tamtejszą szkołę muzyczną w klasie mgr Lucyny Jackowskiej-Brzóski oraz zdała maturę w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej w Gdyni w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. W 2016 ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie kształciła się pod kierunkiem ad. dr Agaty Nowakowskiej – Gumieli, mgr Alberto Nosè oraz prof. Katarzyny Popowej-Zydroń. W tym samym roku rozpoczęła dalsze studia w Haute École de Musique w Genewie w klasie mgr Nelsona Goernera. Uczestniczyła w wielu kursach pianistycznych, współpracując m.in. z takimi profesorami jak: Arie Vardi, Matti Raekallio, Andrzej Jasiński, Mikhail Voskresensky, Dina Yoffe, Bernd Goetzke, Dmitri Alexeev.


Brała udział w licznych konkursach pianistycznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Ostatnie i najważniejsze z nich to wyróżnienie, tytuł laureata oraz nagroda specjalna za najlepsze wykonanie koncertu W.A.Mozarta oraz utworów patrona konkursu na X Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (2016) oraz III nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Fryderyka Chopina NIFC (2016).

W roku 2018 Elżbieta otrzymała Stypendium Polskiego Ministra Kultury Młoda Polska. Od 2019 jest członkiem katedry fortepianu w Caine College of the Arts na Utah State University w Logan, UT (USA).

ENG

Elżbieta Bilicka was born in Słupsk (Poland). In 2011 she finished the music school in her hometown and passed her leaving examinations at the III Navy High School in Gdynia at the science class. In 2016 she got the Master of Arts degree from the Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz where she studied with Agata Nowakowska-Gumiela, Alberto Nosè and Katarzyna Popowa-Zydroń. That same year she took up further studies at the Haute École de Musique de Genève with Nelson Goerner.
Elżbieta has participated in many master classes, cooperating with such pianists and professors as Arie Vardi, Matti Raekallio, Andrzej Jasiński, Mikhail Voskresensky, Dina Yoffe, Bernd Goetzke, Dmitri Alexeev. She has taken part in various piano competitions winnig prizes and distinctions. The latest and most important of them are: the laureate title, honorable mention and special prizes for the best rendition of a W.A.Mozart concerto and I.J.Paderewski pieces at the X International Ignacy Jan Paderewski Piano Competition in Bydgoszcz (2016) and the 3rd prize at the Polish Chopin Piano NIFC Competition in Katowice (2016).

In 2018, Elzbieta received the Young Poland Scholarship of the Polish Minister of Culture. Since 2019, she has been the Piano Faculty member at the Caine College of Arts at Utah State University in Logan, UT.

FR

Née à Słupsk (Pologne), Elżbieta Bilicka commence l'étude du piano à sept ans avec Lucyna Jackowska-Brzóska dans l'école de musique à sa ville natale puis la poursuit à l'Académie de Musique Feliks Nowowiejski de Bydgoszcz (Pologne) avec Alberto Nosè (2011/2012), Agata Nowakowska-Gumiela (2013-2016) et Katarzyna Popowa – Zydroń (2012-2016). Diplomée  le Master of Arts en 2016, elle continue des études a la Haute École de Musique de Genève dans la classe de Nelson Goerner.

Au cours des nombreuses master classes en Europe Elzbieta travaille, entre autres, avec Arie Vardi, Matti Raekallio, Andrzej Jasiński, Mikhail Voskresensky, Dina Yoffe, Bernd Goetzke, Dmitri Alexeev.

Elle est lauréate des nombreaux concours nationaux et internationaux. Les plus récents sont: lauréate , mention honorable et deux prix spéciaux : pour la meilleure interprétation des oeuvres de Paderewski et pour la meilleure interprétation d’un concert de Mozart du 10. Concours International de Piano Ignacy Jan Paderewski à Bydgoszcz, Pologne, 2016 et 3ème prix du Concours National Fryderyk Chopin NIFC à Katowice, Pologne, 2016.

En 2018, elle reçoit la bourse 'Jeune Pologne' du Ministre Polonais de la Culture. Depuis 2019, elle est professeure de piano et accompagnatrice au Caine College of Arts à Utah State University, Logan, UT.

© 2023 by The Berkshire Trio. Proudly created with Wix.com

  • facebook-square
  • Twitter Square
  • Google Square
  • youtube-square